Klachten- en geschillenregeling

Mevrouw de Bonth heeft haar werkzaamheden als advocaat neergelegd met ingang van 1 februari 2019.

Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Als u een klacht heeft, zal deze in eerste instantie worden besproken met mevrouw de Bonth. Eventueel kan bij het gesprek gebruik worden gemaakt van de diensten van mevrouw mr. M.C.W van de Zanden (www.advocaatvanderzanden.nl), advocaat te Liempde, die als klachtenfunctionaris zal optreden. De klachtenfunctionaris heeft als taak om te bezien wat een goede afwikkeling van de klacht is, en kan hierover zowel mevrouw de Bonth als u adviseren.

De afwikkeling van de klacht zal schriftelijk aan u worden bevestigd.

Mocht deze klacht-afdoening niet tot een oplossing leiden, dan wijs ik u op het onderstaande.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over onze dienstverlening kunt u dit aangeven middels onderstaand formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht