Familierecht

Bij een echtscheiding komt er veel op u af en heeft u veel keuzes over de manier waarop u met uw aanstaande ex-partner afspraken maakt over uw kinderen, het verdelen van uw vermogen en andere zaken.

Mediators kunnen u als echtgenoten samen helpen om goede afspraken te maken over uw echtscheiding. Zij zijn ervaren in het begeleiden van de communicatie, en kunnen u helpen keuzes te maken over moeilijke onderwerpen. Een mediator zal aan het eind van het mediationtraject met u een convenant opstellen waarin de gemaakte afspraken zijn verwoord.

Daarmee is de echtscheidingsprocedure echter nog niet voorbij. Er moet in elke echtscheidingsprocedure een verzoek worden gedaan aan de rechtbank om de echtscheiding uit te spreken. Een dergelijk verzoek kan alleen door een advocaat worden gedaan. U zult dan ook in elk mediationtraject op enig moment met een advocaat te maken krijgen, al dan niet persoonlijk, die voor u de zaak aan de rechter voorlegt.

Een advocaat kan in een echtscheidingsprocedure optreden voor één persoon, meestal als u samen niet tot goede afspraken kunt komen en met enige regelmaat ook als het mediationtraject toch niet tot afspraken heeft geleid, maar een advocaat kan ook voor twee personen gezamenlijk optreden.

In feite verricht de advocaat dan werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met die van de mediator, met onder andere als belangrijk verschil dat de advocaat uw zaak zelf direct aan de rechtbank kan voorleggen. Daarnaast moet een advocaat voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten en is daarmee zeer goed op de hoogte van waar u beiden nou eigenlijk recht op heeft en wat uw keuzes daarin kunnen zijn.

Ik vind het zelf prettig om voor twee mensen samen op te treden, omdat dat voor u een goed uitgangspunt geeft voor de toekomst, waarin u, zeker als u kinderen heeft, nog lang met elkaar te maken heeft. Bovendien vind ik het erg waardevol als u uw echtscheiding ervaart als iets waar u zelf uw keuzes mag maken, en niet als iets dat u overkomt.

Voor mensen die bewust samen tot goede afspraken willen komen, bied ik u mijn bijstand aan voor een vast tarief. U weet dan tevoren waar u aan toe bent, en u hoeft zich geen zorgen te maken voor hoge kosten als het soms wat meer tijd kost om zaken goed te bespreken.