Tarieven

Op het kantoor wordt gewerkt met een vast uurtarief dat wordt vermeerderd met kantoorkosten.

In sommige zaken is het mogelijk een vast tarief af te spreken voor de opdracht, neemt u daarvoor contact op met mevrouw de Bonth.

Als uw inkomen voldoet aan de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand daaraan stelt, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, al dan niet geheel, in de kosten van de rechtsbijstand. Deze tegemoetkoming heet een toevoeging. Mocht u daarvoor in aanmerking komen dan zal mevrouw de Bonth u daarover nader inlichten.

BTW: NL14.28.60.153.B02

KVK: 17277897