Tarieven

Mevrouw de Bonth heeft haar werkzaamheden als advocaat neergelegd met ingang van 1 februari 2019.

Op het kantoor wordt gewerkt met een vast uurtarief.

In sommige zaken is het mogelijk een vast tarief af te spreken voor de opdracht, neemt u daarvoor contact op met mevrouw de Bonth.

Als uw inkomen voldoet aan de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand daaraan stelt, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, al dan niet geheel, in de kosten van de rechtsbijstand. Deze tegemoetkoming heet een toevoeging. Mocht u daarvoor in aanmerking komen dan zal mevrouw de Bonth u daarover nader inlichten.

Mocht u beschikken over een rechtsbijstandsverzekering dan wordt u geadviseerd mevrouw de Bonth daarvan op de hoogte te stellen.

BTW: NL14.28.60.153.B02

KVK: 17277897